lördag, april 04, 2015

Sunderland - Newcastle

Snart dags för årets viktigaste derby, då får man supporta i den mån man kan. I år blev det ett ägg!

tisdag, december 23, 2014

Årets inlägg, klimatförvirrare och cykling.

För att i alla fall ha skrivit ett inlägg i år så lägger jag ut länkarna till min artikel i expressen där jag bemöter klimatförvirraren Wibjörn Karlén. Den som är intresserad av extremväder och Europa kan läsa mer om detta i Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation och Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European Unionadaptation strategies.

I övrigt har jag skrivit ett par motioner i försök att förbättra cykelmöjligheten i Gävle, grunderna till detta kan hittas här.

måndag, december 02, 2013

Konspirationsteoretiker konspirerar om klimatförändringarna

Idag bemöter vi några herrar som lanserat en konspirationsteori om klimatförändringarna på DN-debatt. Hela texten går att läsa där. Och ytterligare lite på vår blogg uppsalainitiativet. Tänkte bara tillägga att en sak som gör konspirationsteorin kring klimatförändringarna extra ihålig är deras avsaknad av att peka ut fel i debatten.

Endast ett exempel på felaktighet som spridits i media ges i artikeln, om det nu är frågan om en global konspiration av enorma mått borde exemplen inte vara svåra att hitta. Problemet för konspirationsteoretikerna är att till och med det exempel de ger är felaktigt. Den skakade filippinske delegaten Naderev Saños hävdade aldrig den cyklon som drabbat dem var ett resultat av människans utsläpp av koldioxid. Lika så hävdar författarna felaktigt att det inte går att se någon ökning av extrema väderhändelser i världen. Fakta här går att kolla upp och den tid miljöfrågor får i media är för liten för att ägna åt konspirationsteorier.

För mer information kring detta läs våra tidigare inlägg kring extremväder, här, här och här.

lördag, oktober 19, 2013

Klimatförändringarna ekonomi, etik och moral

Socrates
Personligen har jag alltid tyckt att vi har ett moraliskt ansvar att minska den globala uppvärmningen. Detta borde i och för sig inte vara något kontroversiellt då de flesta beslut som vi fattar grundar sig i någon typ av moraliskt/etiskt ställningstagande. När det kommer till kritan tycker jag dock att det inte sällan handlar om att göra en ekonomisk kalkyl där kostnaderna av att komma till rätta med klimatförändringarna hamnar i fokus. Men vad ska man sätta för pris på en utrotad art? Eller på att vissa regioner drabbas hårdare av torka än andra och att ytterligare andra drabbas av oväder och översvämningar? Listan går att göra mycket längre men ni förstår problemen.

Men det går att försöka det är i alla fall betydligt hederligare än att göra som Björn Lomborg har fått göra i bland annat svensk press, lyfta ut kostnader för att bromsa den globala uppvärmningen utan att ställa det mot kostnader ifall inget görs. (Lomborg som för övrigt också sprider felaktigheter kring den natruvetenskapliga sidan av klimatförändringarna)

I vilket fall måste man i alla fall konstatera att de ekonomiska kalkylerna man gör till stor del baseras på etiska principer. En inblick i detta ges av moralfilosofen, före detta ekonomen och IPCC författaren John Broome i en ganska ny intervju där han bland annat ställer frågan.

''If [climate change] gets fairly extreme it's going to cause a collapse of population because the world isn't going to be able to sustain its present population. What should we think about that? Is that a bad thing that the population collapses? That's never been thought about.''

En ganska kontroversiell fråga men det finns mer intressant att läsa i artikeln. Han är dock inte ensam att ha reagerat över hur raljant ekonomiska modeller används ibland. Ekonomen Robert S. Pindyck vid MIT har nyligen också ställt sig frågan över vad modellerna verkligen säger oss. Enligt honom säger oss de ekonomiska modellerna oss inte så mycket som många tror. Kanske lite väl hårt dömer han nästan ut dem på grund av för att variabler i dem är godtyckliga, han exemplifierar med bland annat diskonteringsräntan. Diskonteringsränta används för att försöka beskriva vad det kan vara värt för oss idag att undvika en framtida katastrof. Man antar att det inte är värt lika mycket för oss att i framtiden undvika en katastrof som det skulle vara att undvika den idag. Detta eftersom vi till exempel kan satsa pengar på annat idag som gör att vår totala mängd pengar växer i framtiden och därför drabbar den framtida katastrofen i alla fall pengamässigt oss mindre.


Men som Pindyck beskriver är det oklart hur man ska sätta en sådan ränta, det går inte att undvika att man måste göra moraliska/etiska avväganden för att komma fram till ett nummer. Inkomster kommer inte att växa lika jorden över, områden kommer drabbas olika ja det kan kanske till och med vara så illa att en stor framtida klimatkatastrof tillsammans med andra katastrofer gjort så att vi inte alls har den tillväxt vi har idag och därigenom faller stora delar av resonemanget. Pindyck kritiserar också mycket annat, bland annat att modellerna är extremt dåliga på att hantera katastrofala resultat (och han är inte ensam), den intresserade kan läsa mer om detta här.

Ok, att lita blint på ekonomiska kalkyler är inte bra. Men sätter man sig in i hur de fungerar så kan de i alla fall ge viss information om hur vi bör prissätta koldioxid för att minska skadorna från den globala uppvärmningen. Låt oss börja med att titta på en av de myter som Lomborg sprider bland annat i SvD.

Vad IPCC inte heller kommer att understryka är att den blygsamma globala uppvärmning världen nu upplever till största delen är positiv. Alla betydande ekonomiska klimatmodeller visar att upp till ungefär 1,5–2°C överväger de globala fördelarna kostnaderna.
Myten om att klimatförändringarna i denna typ av modeller skulle visa att de för mer gott än ont med sig ploppar upp då och då. Den dyker dock upp i olika skepnader och Lomborg har valt att prata om en relativt låg temperaturhöjning, jag kan dock inte se att det han säger skulle vara riktigt ändå. Lomborg anger inte någon källa till sitt påstående men det kommer förmodligen från samma ställe som har gjort att liknande uttalande gjorts av andra. Den tycks bygga på en artikel publicerad 2009 som misstolkas. Det finns grundliga genomgångar av detta bland annat här och här. Men i korthet kan man väl säga att de vetenskapliga studier som har lägre kostnader för vad en framtida global uppvärmning för runt 2 grader kan komma att ställa till med inte tar med alla saker de borde i sina studier, till exempel har följande utelämnats i en eller flera av dem: Utelämnande av olika ekonomiska sektorer, effekter på mänsklig hälsa, effekter från extremt väder, energitillförsel etc...


Kort kan man kanske säga att de studier som gjort pekar på att ett pris på koldioxid i det stora hela skulle vara bra, vilket pris som bör sättas varierar. Ett kort resonemang om olika resultat som fåtts på vilket pris man borde sätta på koldioxid går att läsa här. Man bör dock ha i åtanke när man ser att någon nämner ett specifikt pris på koldioxid som fåtts fram via en modell att osäkerhets spannet är stort. Till exempel så har Chris Hope som är grundaren till en sådan modell fått fram ett värde på ca 100 $ per ton koldioxid men han påpekar också att osäkerheten är stor ("bild" nedan). Då ska det också påpekas att han så klart är medveten om att han inte fått med alla parametrar (se working paper)Chris Hope har gjort en annan intressant kalkyl som visar att argumentet att vi bör vänta med skatter på koldioxid just nu då ekonomin är i stagnation tycks vara fel. Det är snarare så att i en värld med låg tillväxt slår klimatförändringarna hårdare än i en värld med lite högre tillväxt.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att man bör vara aktsam med att använda sig av ekonomiska modellresultat när man diskuterar pris på koldioxid, moral och etiska bedömningar har helt klart en roll att spela här. Men de modelleringsförsök som gjorts pekar i alla fall på att vi snarast möjligt bör arbeta för att prissätta koldioxid på global nivå, förslagsvis på olika nivå i olika länder (rikare högre).

måndag, oktober 14, 2013

DN förvirrar om IPCC och extremväder

I ett blogginlägg på DN (av Anders Bolling) görs några anmärkningsvärda uttalanden om IPCC och extremväder. IPCC skulle ha gjort ett "lappkast" i frågan. Det hävdas att IPCC i tidigare sammanställningar med mer eller mindre emfas hävdat att extremväder redan blivit vanligare men att panelen nu tagit till sig fakta och backat.

För det första så gör IPCC sammanställningar av publicerade vetenskapliga artiklar att hävda att man nu (alltså inte tidigare) tagit till sig fakta får ses som direkt okunnigt alternativt ett ohederligt sätt att skriva.

Skriver då bloggaren någonting om vad detta "lappkast" skulle bestå i? Nej egentligen inte, ingen direkt jämförelse mellan olika rapporter görs och därmed inte heller några försök att reda ut skillnaden mellan uttalandena i de olika rapporterna.

Vad står då i rapporterna? Vi kan börja med att konstatera att IPCC fortfarande hävdar (med emfas? 90 - 100 %) att varma dagar blivit fler och kalla färre. Detta skulle enligt bloggaren i DN vara det enda som går att slå fast. Men om man bara läser lite i inledningen av rapporten kan man också läsa att IPCC "bara" anger "medium confidence" för att längden och frekvensen av varma perioder, inkluderat värmeböljor, har ökat sedan mitten av 1900-talet. (Mest beroende på brist på data eller studier i Afrika och Sydamerika.) Men att det är "likely" (66-100%) att frekvensen av värmeböljar har ökat under denna period i stora delar av Europa, Asien och Australien. Man kan också läsa att det är "likely" (66 - 100 %) att antalet kraftiga nederbördstillfällen över land har ökat i fler regioner än det har minskat i. Vidare står det att det är "virtually certain" (99-100 %) att frekvensen och intensiteten av de starkaste tropiska cyklonerna i Nordatlanten har ökat sedan 1970-talet. Det finns också andra saker som diskuteras men det är tydligt att eftersom vi inte har pålitliga data för denna typ av väder långt tillbaka i tiden är det mycket svårt att dra speciellt säkra slutsatser.

Eftersom bloggaren i DN inte själv gjort någon jämförelse mellan IPCC:s olika rapporter och vad i "lappkastet" skulle bestå har jag själv försökt göra en snabb jämförelse.

Den enda tydliga förändringen jag kan se är att IPCC-sammanställningen (2007) enligt den nya rapporten "troligen" överdrev säkerheten kring en stigande trend i torka sedan 1970-talet. Det är dock så att IPCC 2012 gjorde en sammanställning över bland annat extremväder där man redan diskuterat nya analyser och påpekat detta problem. I den nya rapporten skriver man att man endast har low confidence kring en globalt observerad trend i torka eller saknad av regn sedan mitten av 1900-talet. Det finns också en rad diskussioner om annat men i korthet kan jag inte se några stora förändringar sedan IPCC:s senaste rapport på området (2012). Om någon kan göra det så får ni gärna peka ut var (eftersom bloggaren på DN inte gjort detta).

I bloggen på DN nämns också att vi inte vet hur en fortsatt uppvärmning i framtiden kan komma att påverka förekomsten av extrema väderhändelser. Vilket kanske är sant, men fråga en filosof om vad vi verkligen kan veta och ingenting blir kvar. Så det är inte ett helt relevant påpekande. Samma påpekande kan göras om våra historiska data som i många fall är otillräckliga för att göra en bra analys. Att inte kunna visa att till exempel värmeböljor ökar globalt är inte samma sak som att de inte gjort detta. Det skrivs också på bloggen i DN att "just tropiska stormar verkar vara synnerligen svårpåverkade av uppvärmningen". Vad säger då IPCC om vad som kan ske i framtiden? Allt för mycket för att göra en kort sammanfattning men ett exempel är det man skriver om tropiska cykloner.

"projections under 21st century greenhouse warming indicate that it is likely that the global frequency of tropical cyclones will either decrease or remain essentially unchanged, concurrent with a likely increase in both global mean tropical cyclone maximum wind speed and rainfall rates"

Den som är intresserad av ämnet har säkert också sett att det redan publicerats material på området som inte är med i rapporten (vilket visar att det är dags att förändra hur IPCC arbetar). Som pekar på att det är möjligt att det också kan komma att bli fler tropiska cykloner i framtiden.

Varför det blivit sådan slagsida på denna blogpost är svårt att sia om men kanske skulle man ta in fler experter från området och inte bara personer med bakgrund inom statsvetenskap och elektroteknik.söndag, juni 02, 2013

Väljaridentitet - told you so

En ny opinionsundersökning av Demoskop har gjorts. Man tittar bland annat på hur långt till höger och vänster man står beroende på vilket parti man röstar på. Det visar sig som SvD:s PJ är inne på, att det finns ganska tydliga block. Det vill säga är man uppfattar sig ganska tydligt som vänster om man är miljöpartist (i snitt, tyvärr kan man inte se spridningen) och höger om man är Kristdemokrat (borgerliga partiet längst till vänster i undersökningen). PJ är inne på att detta betyder att det kan kosta dyrt för det parti som byter block. Och så har det väl alltid varit, C rasade friskt när man stöttade S osv.Men samtidigt är väljarna rörligare idag än någonsin och jag håller det inte för otroligt att det parti som verkligen lyckas positionera sig som mitten (Mp ligger närmast av blockpartierna idag enligt undersökningen) har en hel del röster att hämta. Frågan om Mp skulle kunna byta block utan att straffas är svår att besvara, det beror så klart på vilken politik som kommer att föras. Man får trots allt komma ihåg att det hos Mp finns betydligt fler som sympatiserar med socialliberalism och liberalism än med socialdemokrati.

Detsamma gäller förmodligen de borgerliga partierna men jag tror dom har svårare att komma undan genom att de ofta ligger så långt ifrån S och V i en del sakfrågor. Man ska dock inte överskatta betydelsen av sakfrågor för gemene man och skulle man få det att se ut som en mittenregering i stället för höger eller vänster så flyter skalan trotts allt ihop. I slutänden är det svårt att förutsäga så klart, jag tror dock inte man ska överdriva med tanke på hur illa nuvarande situation för C, Fp och Kd varit så är det inte säkert det blir värre... kanske blir det bättre om dom byter lite, då får de trotts allt synas.Men kanske är det viktigaste av allt att inte ta opinionsmätningar på allt för mycket allvar. När jag skrev om en av Demoskops tidigare versioner av denna undersökning så skrev SvD och andra tidningar bland annat följande.

"ungefär var tionde väljare fastnar för ”konservativ”, och bland moderater och kristdemokrater är andelarna 22 respektive 44 procent."

SvD I ett försök att få KD att bli mer konservativa (och gå höger ut). Andra (länkade av SvD) fortsatte sedan:

"Däremot slås vi av det ännu mycket tydliga inslaget av konservatism i kristdemokraterna; partiet samlar fler konservativa än liberaler"

Vad säger då den nya undersökningen? KD-sympatisörer är nästan till 50 % socialliberala eller Liberala, bara 31 % konservativa. Då ska man också påminna sig att man i en tidigare undersökning visat att de som lämnat Kristdemokraterna i huvudsak var liberala. KD är också det borgerliga partiet längst till vänster i undersökningen. (Jag ska inte upprepa mig om ni vill läsa mer om Kristdemokraternas misslyckande och strid klicka på länkarna)

Det bör också påpekas att i det förra material var underlaget mycket skralt och jag har inte orkat sätta mig in i hur skralt det är denna gång men det bör påpekas att man inte ska lita på ledarsidor med en agenda när man försöker sätta sig in i partipolitiken, att göra en egen analys är så klart bättre (vilket detta är ett tydligt tecken på).

I övrigt kan jag bara tycka att det är tråkigt hur politiken har utvecklat sig efter att Alliansen kom till makten, en borgerlig röra utan tydliga partier där miljöfrågor och mitten tyvärr lämnas i allt för hög grad åt M att sköta. Jag utvecklar en alternativ väg här.

söndag, april 28, 2013

Smart on Crime

Mark A.R. Kleiman har skrivit en mycket bra artikel om brott och brottsbekämpning i USA. Och medans jag tänker ut vad jag ska göra med bloggen använder jag den till att highlighta några av de mest läsvärda sakerna från mitt twitterföde.

Being tough on criminals hasn’t worked, but neither has being lenient. Here’s how to prevent—and punish—crime the right way.


Hela artikeln är klart läsvärd... nedan är ett lite oväntat utplock som kanske intresserar naturvetare som jag extra.
The wild card in the crime-control deck is lead abatement. The science is no longer in serious doubt (see Kevin Drum’s summing up in the January-February Mother Jones): Lead, even in very small doses, not only reduces IQ but also interferes directly with the systems in the brain that mediate self-command. Solid statistical evidence suggests that increasing lead exposure after World War II contributed to the great Boomer crime wave, and that EPA regulations starting in the 1970s that forced the conversion to unleaded gasoline were a major driver of the crime decline that started in the mid-1990s. /..../ Today’s children are still being exposed to damaging levels of lead from the soil (a leftover from lead in gasoline) and from residential buildings, and especially old window casings. The cost of abatement would be moderately stiff: Drum estimates something like $20 billion per year over 20 years, and arguably the process should move faster than that. Still, at that pace, lead abatement, while it was going on, would cost about 10 percent of our current criminal-justice expenditure, and nothing after that, for a permanent crime reduction likely—based on past experience—to be at least 10 percent. All the other cognitive and health benefits would be gravy.


En annan intressant artikel på temat är hittas hos BBC:
The UK Peace Index, published on Tuesday, attempts to answer a fascinating question: why has our country become "substantially and significantly" more peaceful?

som bland annat säger:
It goes on to admit that "many of the more common theories" refuse to stand up to scrutiny. The global financial crisis has seen many countries suffer severely in economic terms and yet levels of peacefulness have increased. The idea that violent crime goes up when the economy goes down is not backed by the evidence.

fredag, november 30, 2012

tisdag, november 13, 2012

Har vi, människan, en fri vilja?

Stor fråga, har vi en fri vilja... istället för att svara på den tänkte jag bara bjuda på några filmer som diskuterar saken. Man kan kort kanske säga att det ofta handlar om hur man definierar fri vilja och att det är extremt svårt att rent vetenskapligt visa att den inte existerar. Innebär att vi inte kan påverka en tanke innan den dyker upp att vi inte har en fri vilja? Eller kan det bara betyda att vi inte vet om att vi kan det och om vi inte vet om det spelar de då någon roll för resonemanget kring fri vilja? Nytimes har också haft några korta sammanfattningar av ämnet.

måndag, november 12, 2012

Tommy Hammarström förvirrat om klimatfrågan i expressen

Expressens krönikör Tommy Hammarström har tydligen bestämt sig att gå i krig mot klimatforskarna. För inte så länge sedan hade han en förvirrad artikel i Expressen där han framförde en hel del märkliga åsikter i klimatfrågan. Jag mailade då Tommy och Expressen och förklarade var de hamnat fel, Lars skrev också då på uppsalainitiaitvet om spridandet av floskler som ägde rum. Tommy har inte svarat på mitt mail ännu (återger huvuddragen i mitt bemötande i slutet av posten) och än mindre försökt diskutera frågan. Istället har han nu i ett nytt mycket konstigt utspel i expressen ondgjort sig över att bli kväst i debatten (om han nu får sätta rubrik själv). Något som är mycket udda eftersom han inte själv tycks vilja veta var forskningen står i de frågor han tar upp eller vilja diskutera detta.Låt oss då titta på vad han har att säga till sitt försvar i den nya krönikan. Till hans fördel så erkänner han att han gett sig ut på gungfly, hän hänvisar han till de felaktiga argument han angav i sin förra krönika men utan att rätta sig istället förstärks det snarast som att dom skulle vara rimliga. Sedan säger han dock helt riktigt att han fått diagram som visar att det är varmare nu än på medeltiden men sedan försöker Tommy skifta fokus och istället för att ge någon styrka till sina tidigare argument säger han nu:

"På hundra år har koldioxidhalten ökat från, grovt sett, 0,3 promille till 0,4 promille. Det är ett oförvillat faktum. Men räcker det för att störta jorden i klimatfördärvet? Det vet vi inte säkert, inte ens FN:s klimatpanel vet säkert - även om tvåtusen klimatforskare är överens om det."

För det första så är det inte dagens halt av växthusgaser vi oroar oss över det är vad som kommer att hända när vi fortsätter att släppa ut dessa i den takt vi gör som det kan gå riktigt illa.

För det andra så är gränsen för rattfylleri i Sverige 0,2 promille och grovt rattfylleri går vid så lite som 1 promille. Det är alltså inte storleken på siffran som är det viktiga. Som många säkert vet finns det många saker som är farligt i mycket små doser.

För det tredje vad betyder det att störta jorden i klimatfördärvet som Tommy skriver? Är det bara ett sätt att friskriva sig själv från att göra konkreta uttalanden och komma undan debatt? Att då ingen vet ifall jorden kanske störtar i klimatfördärvet är Tommys fel eftersom han inte klargjort vad det skulle betyda. Att Tommy sedan hävdar att 2000 forskare är överens om att detta skulle störta jorden i klimatfördärvet känns inte lite udda utan mycket eftersom jag då gissar att han hänvisar till FN:s klimatpanel. Ifall det är så att det är resultaten i IPCC:s klimatpanel han försöker argumentera emot är det ju detta han bör göra inte måla upp någon ospecificerad halmgubbe som han försöker skjuta ner.

Till sist, det enda argument som går att sätta fingret på i Tommys krönika är:
"det är i så fall ännu ett indicium men inget bevis för att koldioxiden höjer temperaturen."
Bevis för att koldioxid skulle höja temperaturen finns det gott om. Att Tommy har med detta i sin krönika visar bara hur oinsatt han är i själva sakfrågan vilket rimligtvis inte kan vara ok när man representerar en så stor tidning som expressen (även om det är en kvällstidning). Eller tycker expressen och Tommy att det är ok att sprida felaktigheter till läsarna i mycket viktiga frågor? Vilket förtroende ska vi ha för skribenter på expressen?

Det bör också tilläggas att en rad sammanställningar av hur människan påverkar temperaturen på jorden är gjorda. Något som Tommy borde läsa innan han redovisar nya floskler i en tidning med många läsare. Det är också så att ingen vetenskaplig akademi bestrider de som Tommy gör ovan (ang. om koldioxiden som människan släppt ut har en värmande effekt av jorden).

_____________________________________________________________
Redogörelse för hur fel Tommy hamnade i sin förra krönika mestadels hämtat ur det mail jag skickade honom och expressen.

Först angående de historiska temperaturrekonstruktionerna som inte visat att det varit varmare under tidig medeltid, rommartiden och stenåldern då det skall ha varit mycket varmare (enligt myten). Tommy backar nu visserligen på den punkten men för den intresserade är detta mig veterligen den senaste mest heltäckande publikationen på området, se även wiki.

Sedan angående hur mycket temperaturen ökat den senaste tiden. Hur mycket temperaturen ökar beror på mer än hur halten växthusgaser förändras. Till exempel beror detta på hur solinstrålningen förändras, strömmar i haven och vulkanutbrott. Detta gör att man under perioder kan få mycket svag temperaturökning trots växthuseffekten, eller rent av år med en nedåtgående trend. Detta är inget som förvånar forskarna.Därför har det också gjorts försök att ta bort inverkan från dessa faktorer för att se hur temperaturutvecklingen skulle ha sett ut utan dessa. Då får man som ni kan se nedan ett annat resultat än en avstannad utveckling.Angående skillnaderna i isutveckling mellan arktis och antarktis så har "forskarna" inte hävdat att den ska se lika dan ut, att påstå så är alltså fel. Det finns också mycket publicerat vetenskapligt om varför Antarktis beter sig annorlunda än arktis. Den intresserade kan läsa om detta på seriösa sidor, i forskningsrapporter eller publicerade artiklar. Om Tommy har något att invända mot dessa resultat så måste han så klart klargöra vad inte bara komma med en floskel.

Tommy hann också med att hävda att klimatforskarna ständigt extrapolerar utvecklingen i sina datamodeller för att dra sina skrämmande slutsatser. Men detta faller på sin egen orimlighet, varför ska man ha använda en modell och sedan sluta köra den för att extrapolera fram ett resultat?

Tyvärr hann Tommy Hammarström med en förvillarfloskel till i sin tidiga krönika. Att forskarna har ett flockbeteende att man inte diskuterar sakfrågor (vilket får mig att fundera på om Tommy läst ett enda vetenskaplig papper på området). Som exempel på att forskarnas sparvbeteende som han skriver att forskarna följer varandra (flocken) hävdas att den metrologiska expertisen (och forskarflocken då) var helt enig om att vi närmar oss en ny istid. Detta argument har bemöts i en vetenskaplig publikation och Tommy har precis som ovan fel. Forskarna på 70-talet uppvisade inte flockbeteende genom att förutse någon ny istid.måndag, november 05, 2012

Är det ett jämnt race mellan Obama och Romney?

Sett att det sägas både här och där att det är väldigt jämnt mellan Romney och Obama, jag kan inte riktigt hålla med. Odds firmorna tycks ligga på siffror på dryga 4a i odds för Romney och 1.25 för Obama. Visst det betyder i fotbollstermer att de ligger i nivå med att QPR ska slå Stoke på bortaplan och Arsenal har faktiskt klart högre odds mot Fullham på hemmaplan än vad Obama har på att vinna valet. Sätter man det i de perspektivet så vist har Romney fortfarande chansen men så där jättejämnt skulle inte jag kalla det. Opinionsfördelen för Obama tycks också vara ganska stabil även om man vänder och vrider på olika scenarios och felmöjligheter.

Kanske finns det plats för en outsider? Låga odds på de dock...


Uppdatering: told you so....

Mitt mormonen och de duckade frågorna

Kanske har jag missat något men jag kan inte direkt se att Mitt Romney fått några frågor om sin smått udda tro. Jag ska inte gå in på alla tokigheter som bygger upp den religionen men det går inte att komma ifrån att vad Mitt tror på kan få stort inflytande på hur han hanterar till exempel utrikespolitiken, tror han på The White Horse prophecy och hur ser han på Armageddon? Hur ser han på mormonismens i alla fall på gränsen till rasistiska historia (under hans egna engagemang)? Att Mitt kommit undan så lätt i dessa frågor sammanfattar nog till stor del varför jag har svårt för det amerikanska valet, ytlighet. Fakta behandlas som oviktigt, vilket gör valet smått bissart.

Kanske lika bra att avgöra valet i en stor fet rapptävling istället.

fredag, november 02, 2012

Än mer klimat i den amerikanska valrörelsen

Amerikan security project har precis gått ut med en rapport som har följande att säga om klimatfrågan.

"One of the most significant challenges to the global security system in the 21st Century will be a changing climate; the effects of these changes are already being felt all over the world. Climate change poses a clear and present danger to the United States through its effects on our global allies as well as its direct effects on our agriculture, infrastructure, economy and public health."

Det är inte precis några duvungar som står bakom rapporten vilket borgar för att den kanske uppmärksammas i USA. Trist bara att den kommer så sent in i valet.


Att det pratats så lite klimat i USA trots den stora utmaning det är för USA kan nog till stor del bero på att det kan kosta politiskt att gå emot de mycket rika olje och kolbolagen. Det ser ut som att det enskilt största bidrag från företag i de amerikanska valet kommer från Chevron USA:s näst största oljebolag. Bidraget har gått till olika republikaner.


Romney ställs svarslös i klimatfrågan

Ett talande klipp om hur svårt Mitt Romney har att hantera klimatfrågan har fångats och lagts upp på youtube. Efter att ha pratat om hur man ska hjälpa sina med amerikaner genom den svåra tiden efter stormen Sandy frågar en i publiken "what about climate?" klimatförändringarna som bidrog till att göra situationen värre. Romneys anhängare svarar med att börja skrika USA, USA... och Romney själv kan inte göra annat än att stå och le... för svar på tal kan han inte ge.Kanske är det inte för sent för att klimatfrågan ska få betydelse i det amerikanska valet.

torsdag, november 01, 2012

It's Global Warming, Stupid

Det tar sig, sent men bättre sent än aldrig. Bloomberg Businessweek har framsidan nedan och en bra diskussion om kostnaderna som kommer med klimatförändringarna. Bloomberg går så långt som att säga att vi redan troligen fått börja betala kostnader för ett förändrat klimat, genom ökad frekvens och styrka i extrema väderhändelser (så som torka, regn och stormar). Kanske inget nytt för den som hängt med i debatten men jag får erkänna att jag är lite förvånad att se detta hos Bloomberg.Bloomberg har också med den träffsäkra liknelsen:

“We can’t say that steroids caused any one home run by Barry Bonds, but steroids sure helped him hit more and hit them farther. Now we have weather on steroids.”

Alltså vi kan inte säga att en enskild väderhändelse enbart orsakats av klimatförändringarna men dom gör att extrema väderhändelser kan ske oftare och bli kraftigare.

Kanske kan klimatet trots allt spela en roll i det amerikanska valet, tyvärr kommer det in så sent i bilden att vi i vilket fall inte kommer få några vallöften från presidentkandidaterna. Men kanske ger det Obama den där lilla extra skjutsen han behöver för att ta hem en ny fyra års period.

Uppdatering: Bloomberg går nu ut och stöder Obama.
"Mitt Romney, too, has a history of tackling climate change. As governor of Massachusetts, he signed on to a regional cap-and-trade plan designed to reduce carbon emissions 10 percent below 1990 levels. "The benefits (of that plan) will be long-lasting and enormous – benefits to our health, our economy, our quality of life, our very landscape. These are actions we can and must take now, if we are to have `no regrets' when we transfer our temporary stewardship of this Earth to the next generation," he wrote at the time.
He couldn't have been more right. But since then, he has reversed course, abandoning the very cap-and-trade program he once supported. This issue is too important. We need determined leadership at the national level to move the nation and the world forward.
One sees climate change as an urgent problem that threatens our planet; one does not. I want our president to place scientific evidence and risk management above electoral politics."

Klimatförändringar, mat, havsnivå, stormar och cykloner

Mest för att själv försöka minnas, kanske finns det fler intresserade. Jordbuk och matproduktion står enligt ny studie för upp till 29% av de globala växthusgasutsläppen.

 Ny rapport om de stora utmaningarna vi står inför ifall vi ska kunna ge bra mat till en växande befolkning medan vårt klimat förändras. "Recalibrating Food Production in the Developing World: Global Warming Will Change More Than Just the Climate" En stor fråga är ifall vi är beredd att sluta äta vissa typer av mat för att anpassa oss till det är bättre lämpat för det kommande klimatet. Oxfarm har också tidigare släppt en rapport där man skriver att klimatförändringarna drastiskt kommer att höja priset på flera grödor.

Ett nytt papper som tittar på klimatmodellernas förmåga att förutsäga havsnivåhöjning. Jag har bara läst abstract men det nya sättet ger högre havsnivåhöjning. Vid scenariot RCP4.5 (får återkomma till dessa) skulle det till exempel kunna bli en höjning med 73 Cm (tidigare höjning förutsågs till 53) 2100.

 Tinande "permafrost" tycks avge oväntat mycket växthusgaser. Något som tidigare modeller inte räknat med. Se även. och...

 Sverige missar i stora delar den uppvärmning resten av globen fått känna av under September.

Ny studie hittar ett samband mellan varma år och tropiska cykloner i atlanten. Varma år skulle ha fler cykloner (Stormar) än kalla och att kraftiga så som Katrina skulle vara dubbelt så vanliga under varma år jämfört med kalla år.

onsdag, oktober 31, 2012

Valet i USA och Sandy

Ska bli intressant att se ifall Mitt Romney hinner ångra sitt djupt opassande skämt om Obammas inställning i klimatfrågan. Videon nedan har börjat spridas i USA och helt snyggt ser det inte ut för Romney. Inte för att det ser ut som att Obama behöver detta, både bettingfirmorna och opinionsmätningarna har Obama som segrare. Men det är trots allt nog jämnt för att det ska bli spännande.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...