fredag, mars 10, 2006

Tokigt om forskning

Så har regeringen tänkt till igen!

För att kunna forska inom vissa områden har det tidigare räckt med kortare utbildning, när nu mastersexamen (5år) kommer att börja gälla i sverige finns det risk att de kortar utbildningarna konkureras ut från t.ex. forskningsarbeten. Eftersom regeringen vill ha god genomströmning och elever inte vill låna mer än nödvändigt kan detta tyckas vara ett problem. Så hur löser man detta då!? Inte som nedan i alla fall!!

Riksdagen har försökt lösa problemet genom att uttala att "masterkurser skall visserligen kunna tillgodoräknas, om de är relevanta för den sökta forskarutbildningen" men "däremot skall inte masterkurser vara meriterande vid antagning till forskarutbildning".”


Ur SvD

Löjligt!

måndag, mars 06, 2006

Alliansträff i Norr!

I morgon kommer alltså Alliansens partiledare till Luleå Tekniska Universitet för att pressentera lite av sin politik. Utan att avslöja för mycket så kommer vi så klart att lobba lite också, bland annat om forskningspolitiken (kort utdrag nedan). Själv tycker jag det är riktigt kul att dom tar sig tid att åka runt i Sverige tillsammans!


Forskningsförslag:

1 Ett mycket effektivt sätt vore att liksom i Australien göra möjligheten för företagen att genomföra skatteväxling av forskningsinsatser. Detta betyder att företagen kan göra avdrag för upp till 1,25 gånger forskningsinsatsen. Fördelarna med ett sånt system är att det blir en direkt koppling mellan industriell verksamhet och forskning och utveckling, att företagen engagerar extern forskningskompetens i framtagande av spetsideer samt att systemet utgör en garant för att F&U styrs i rätt riktning.


2 Man bör skapa system för att enskilda innovatörers framtagna idéer kan utvecklas till nya produkter och verksamheter. Lämpligt vore att utnyttja befintliga ideella organisationer som ex. uppfinnnarföreningar att fördela stöd tillsammans med överinseende av kontrollmyndigheter.


3 En stor del av svensk F&U sker genom EU forskning. Där svenska forskningsinstitut kvalificerar sig i projekt på europabasis bör den nationella motprestationen till fastställd del med automatik utbetalas av svenska staten. Det innebär att den fastställda delen bör uppgå till 40 % av budgeten.


Idedrivare från kristdemokraterna i Luleå, Eric Burström (Mefos). Personligen gillar jag verkligen förslaget från Austrailen, skulle nog kunna göra verklig skillnad för forskningen... Givetvis gillar jag även de andra förslagen!

Forskning over there?Klicka på Bilden!

lördag, mars 04, 2006

Humor det är humor det är videos

Well, man kan inte vara seriös allt för länge?

Några kuliga klipp!

Ibland… ibland… bara ibland känns det så hära:
Hamster

Kul grej! Kul bus helt enkelt:
Foto

Vem har sagt att det är lätt att fiska? Nu kanske alla oförstående icke fiskande kompisar förstår mina brutna spön...
Vinnare?

Fotboll, den ultimata sporten!
Say no more!

AJ!
Pinata time!

happy holidays!

NSD och Friskolor

Tråkigt när tidningar väljer att ljuga, oavsett vilken partifärg dom har. N(S)D har nu helt klart valt att på sin ledarsida oavset vad som är sant eller inte göra allt för att hålla kvar sossialdemokraterna vid makten... oväntat? Kanske inte... well, känner mig i alla fall lite besviken.

Nu senast har man valt att dissa friskolor och använda sig av dålig statistik för att försöka peka ut dess anhängare som lögnare. Man hävdar att de undersökningar som visar på friskolors styrka (ger högre betyg och kan ge lägre kostander) är baserad på strunt. Detta trots att undersökningarna är publicerade i högaktade vetenskapliga tidsskrifter, läs mer i NSD.

Givet kan jag inte låta detta gå osett förbi därför kan du läsa mitt svar nedan, eller i N(S)D. Jag har givetvis också svarat på den replik jag fått. Men det får jag nog återkomma till...

Friskolor - Ett bra komplement

Ett samhälle där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka, ett steg i sådan riktning tycker vi kristdemokrater att friskolor är.
”De kommunala skolorna påstås bli effektivare. De fristående skolorna antas stå för en nyskapande pedagogik, som de kommunala skolorna kan dra nytta av... Inget av detta är sant”.

Så inleder Anne-Marie Lindgren sin ledare och hänvisar sedan till ett dåligt genomfört hastverk av s-riksdagsmannen Sören Wibe, vi återkommer till de senare. Först måste man dock fråga sig, oavsett hur den statistiska undersökningen hade sett ut har kommunala skolor verkligen inget nytt att lära sig (från privata skolor)?

Att sossarna tycker sig leva på gränslandet till den perfekta av världar vet vi i och för sig redan, ursäkta att jag inte håller med. Vi tappar markant i kunskapsmätningar jämfört med andra länder, vi vet också att eleverna tappat i kunskap i jämförelse med tidigare generationer. Ett steg för att bryta detta är friskolor, men också en omarbetning av skolpolitiken.

Men nu var det främst friskolor som togs upp. De för mig kända vetenskapliga studier som gjorts i Sverige och håller granskning pekar på att friskolor inte leder till att barn i kommunala skolor presterar sämre, inte heller de ”svagare” eleverna. Tvärtom tycks de kommunala skolorna bli effektivare. Det finns även internationella studier som pekar i samma riktning.

Efter att denna stora och välarbetade studie ägt rum försökte sossarna först stoppa den. När inte detta fungerade så gör Wibe, s, en statistisk analys som inte håller en vetenskaplig granskning och hänvisar sedan till tidsbrist. Och nu är det alltså Anne-Marie Lindgrens tur att försöka skjuta ner denna ambitiösa studie genom en riktigt dålig och raljerande stil där inga statistiska grunder beläggs. Påstår man att en forskningsstudie är dålig måste man i alla fall ha några vetenskapliga argument om varför den inte håller.

Detta påminner mycket om växthusdebatten i USA där vissa ledarsidor in i absurdum genom falsk och dålig statistik hävdar att det inte finns några belägg för att koldioxid ligger bakom jordens nu stigande temperatur. Är det verkligen på den nivån Anne-Marie Lindgren vill ligga?

På en punkt finns en poäng, andelen friskolor är liten kan man vara säker på att det är friskolorna som står för det positiva sambandet? Nej, säker kan man inte vara, men statistiken tyder på det och framförallt kan man inte utifrån den hävda motsatsen, i alla fall inte från de studier Anne-Marie Lindgren använder sig av.

Till sist, ja förutom all fakta så ligger det också ideologi bakom kristdemokraternas beslut att tillåta friskolor. I ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter skapar friskolor ett bra komplement till de kommunala skolorna. Inte minst genom den konkurrens som uppstår.

Magnus Westerstrand
Kristdemokraterna i Luleå

Svar till Magnus Westerstrand:
ESO-studien håller inte vetenskapligt; resultatet beror av urvalet.
Friskolorna höjer, kanske, betygen i socialt gynnade skolor. Inte i övrigt.

1998-2005 steg värdet för gruppen socialt mest gynnade skolor från 220 till 241 i Stockholm och från 221 till 228 i Göteborg. Gruppen minst gynnade i Stockholm sjönk från 183 till 181, i Göteborg från 172 till 163.

Skilj på ideologi och statistik!

Anne-Marie Lindgren

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...