fredag, februari 16, 2007

Hur mycket kommer vattenytan att höjas?

Sedan IPCC:s rapport kom ut har några felaktiga påståenden om hur mycket vattenytan antas höjas gjorts. Det fel som många gjort är att direkt jämföra IPCC:s nya värden med de gamla. Men de gamla värdena inkluderade så kallade dynamiska effekter som bland annat försöker simulera sprickbildning i glaciärerna, forskarna var oense om hur snabbt detta sker så man valde att inte ta med detta då man modellerade havsnivåhöjningen. Detta gav lägre resultat än tidigare år för havsnivåhöjningen om man tittar på högsta värdet, men om man tittar på vad de olika Scenariona säger så verkar de ligga inom 10 % av varandra. Detta skulle då betyda att det främst är variationen som är större i de tidigare IPCC körningarna och att medelvärdena ligger ganska nära varandra. Men det är ganska förvirrande och förmodligen får vi vänta tills hela rapporten kommer innan vi får hela svaret.

Förutom detta har det varit diskussioner om att de dynamiska effekterna kanske är större än man tidigare befarat. Men nya data gör att forskarna inte är så säkra på detta och vi får förmodligen vänta något år till innan man fått klarhet i hur våra isar smälter. Men IPCC räknar alltså inte alls med denna effekt vilket betyder att just denna biten endast kan bidra till att modellerna ger större nivåhöjning av vattenytan.

4 kommentarer:

Marcus sa...

Bara en liten fråga, eftersom jag inte är lika insatt som dig: Om vi får vänta på hela rapporten innan vi får det rätta svaret- hur kan du redan nu då veta vilka påståenden som är fel?

Magnus sa...

Vet ju inte alla påståenden som är fel, men grundläggande saker kan jag ju...

Tex vet jag att de dynamiska effekterna inte är modelerade i den senare körningen... och då är det rakt av fel att jämföra de olika körningarna. Eller att CO2 har en lång och komplex cykel (som jag ändå lär ut som lärare här) vilket innebär att CO2 stannar länge och har effekter på lång tid vilket ifall läget är oturligt kan ge havsnivåer på långt högre nivå än de som modellerna visar precis som det gjort tidigare då tempen stigit. Men jag vet inte exakt vad som krävs för detta bara att det kan hända... osv...

Marcus sa...

I see, tackar!

Thomas Palm sa...

Det enklaste sättet att veta att de som skriver att IPCC sänkt övre gränsen för hur mycket havsytan kan stiga har fel är att läsa den sammanfattning som kommit ut, inte bara siffrorna i tabellen utan också texten som förklarar dem. Där står nämligen att man denna gång inte räknat med dynamiska effekter.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...