torsdag, februari 15, 2007

Integration - mångkulturalism

Gudmundson har haft det goda omdömet att lägga ut avhandlingen The imagined versus the Real Other, Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden. Det var nog bland det intressantaste jag läst på länge. Författarens mening är att mångkulturalism är ett hinder när man försöker förstå dagens multikulturella Sverige. Jag tolkar han som att han inte tycker debatten befinner sig i verkligheten. De intellektuella i Sverige vill själva inte säga att det sätt som Islam fredas i Sverige försvårar immigrationen, men vad värre är fryser man också ut personer som gör detta. Författaren Aje Carlbom har studerat Rosengård när han kommit fram till dessa slutsatser. (Med reservation för feltolkningar från en lekman)

Författaren menar att alla debattörer (Nationalister, Islamister och Intellektuella) idag intar samma ställning Muslimer är så olika svenskar att de två grupperna ska hållas avskiljda från varandra.

En lite paradox tycks vara de intellektuellas inställning att Islam skall få agera fritt man ska alltså inte fördöma eller hårdare granska vad som sägs i deras moskéer och hur de ordnar sina liv i hemmen, men samtidigt fördömer man ojämställdhet. Man tar för givet att alla Muslimer vill leva i Sverige som ”Svenska Muslimer” inte som bokstavs troende Islamister. Det är här jag menar att man yttrandefriheten måste vara stor, man måste kunna ifrågasätta Mohammed precis som vi ifrågasätter Jesus. Något jag varit inne på tidigare... Författaren menar vidare att hans empiriska data visar att muslimernas egna nätverk inte integrerar dem i Sverige utan i stället avskärmar dem från att integreras.

Författaren säger också att främlingsfientligheten idag bör ses på från hur det ser ut i många människors vardagliga liv. Ett liv där många tappat sina jobb samtidigt som man måste anpassa sig till en annan kultur. Vilket kan ge bilden av att det är lättare för invandrare att överleva i Sverige än för infödda. Här ger han en till känga till de ”intellektuella” som inte lever i verkligheten.

Kort sagt läs gärna avhandlingen, för mig var det i alla fall trevligt att få min världsbild delvis bekräftad.

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...