fredag, februari 02, 2007

Sänd mina rötter regn scoopar

Dennis på sänd mina rötter regn hittar ett fel i Svenska naturskyddsföreningens DN debatt artikel som jag själv inte ens tänkte på.

Ur artikeln:
”Världens forskare har nu enat sig om att den globala medeltemperaturen sannolikt kan komma att öka till 2100 med 2-4,5 grader men att en ännu större ökning med upp till cirka 6 grader inte kan uteslutas.”

Felet ligger i att siffrorna 2 - 4,5 används i samband med att man försöker ge en bild på en trolig temperatur höjning 2100. Siffrorna beskriver dock inte detta utan är ett mått på CO2s ”Climate sensitivity” (klimatkänslighet) alltså ett mått på förändringen av lufttemperaturen vid marken vid en fördubbling av CO2 halten (efter att jämvikt ställt in sig, här ingår inte förändringar i jordens albedo inte heller ingår återkopplings mekanismer i till exempel kolcykeln).

Siffran 6 grader är dock korrekt och hämtat från IPCC rapporten. (Dennis har en tabell i sin post.) Fast för att få den siffran använder man sig dock av en massa parametrar till exempel hur mycket CO2 som vi människor antas släppa ut och olika typer av återkopplingsmekanismer. Så att försöka ge ett spann på den siffran känns faktiskt tveksamt eftersom det i så stor grad beror på vad vi människor gör åt utsläppen. Där måste man gå in och granska varje fall för sig.

Jag tror dock inte att detta är medvetet utan snarare en blandning av okunskap och slarv från Svenska naturskyddsföreningens sida. Skäms på er!

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...