måndag, oktober 04, 2010

Kristdemokraterna för splittrade för framgång

Jag gjorde en rejäl djupdykning efter förra valet om hur kristdemokraterna uppfattades, varför väljarna försvann och hur man skulle kunna hitta nya. Mycket av det vilade på kristdemokraternas egna valanalys som redan då tydligt markerade med slogans som ”ett val till som detta och vi är förlorade.”. Men efter förra valet hände det inte så mycket, sent ska syndaren vakna.

Det vore dock fel att skylla det enbart på partiledningen som fick ägna största delen av mandatperioden åt att mota abortmotståndare och försöka finna en linje i äktenskapsfrågan som inte stötte bort för många.

Men när detta väl var över så körde man igång med ”verklighetens folk” något som en kort tid skakade om på kultursidorna och gjorde att man fick vara med i några debattprogram men också gjorde att Sverigedemokraterna kontrade med de riktiga ”verklighetens folk” så fort de fick chansen (något jag förutsade). Men problemet för kristdemokraterna med verklighetens folk är bara till en liten del asyl/invandringspolitiken till största delen handlar det om en restriktiv alkoholpolitik och klåfingrighet i moraliska frågor. Då tyvärr ofta saker som till exempel HBT-frågor och abort. Det betyder att varje gång man kör ”verklighetens folk” så får man tillbaka i ansiktet sin syn på homosexuella och frågor om hur ofta verklighetens folk går i kyrkan. Kanske hade det varit en klok strategi om partiledningen på allvar tänkt förflytta sig i till exempel HBT-frågor men bara ett kort tag innan valet gör Göran Hägglund tydligt i DN att det inte är planen. Där DN kan lyfta fram att Hägglund helst inte vill att homosexuella par skaffar barn.

Väl framme vid valet väljer Kristdemokraterna att satsa på ett mänskligare Sverige, en passande kampanj med tanke på vad Kristdemokraterna uppfattats som av väljarna (socialt engagerade på de svagas sida, hederliga, omtänksamma). Men kanske en kampanj som skulle startat tidigare och inte vara ledande i en valrörelse där man inte lyckas hävda att något parti verkar för ett omänskligare Sverige utan snarare får dras med problematik kring sjukvårdsförsäkringen. Inget pekar i alla fall på att det är sakfrågor som fått KD att falla, något som det spekuleras ifrån en del håll där man bland annat tar upp idiotförslaget om sänkt bensinskatt och att detta skapat svekdebatt.

Hade då saker kunnat göras annorlunda?

Valanalysen pekade tydligt på att liberala väljare lämnade kristdemokraterna så ett sätt hade varit att tydligt markera direkt i abort och HBT-frågorna för att sedan snabbare komma igång med andra frågor som kunnat ge en annan syn på partiet. En sådan fråga skulle kunnat vara miljö/bistånds frågor, partiet hade en stor kompetens genom bland annat Anders Wijkman på området. Det fanns dessutom en öppning i frågan sedan Centern glidit allt längre höger ut och nu mest bara pratade om LAS och ekonomiska frågor. Det var först mot slutet av valrörelsen då Centern utan omlagd politik började kalla sig alliansens gröna alternativ de fick ett litet uppsving i antalet röster. En annan möjlig fråga som nämndes i valsanalysen var integration, kanske hade man också kunnat profilera sig lite genom att förorda mindre skattesänkningar till förmån för annat och varit bättre på att plocka hem sjukvårdsdebatten.


En sak är klar man följde inte vad som sades i valsanalysen förra gången och jag har svårt att tro att mycket förändrats sedan dess. Personer med stark religiös anknytning har kryssats fram på flera ställen och dessa kommer med all säkerhet fortsätta prata om Gud, HBT -frågor och aborter när det finns möjlighet. Tyvärr har delen av kristdemokraterna som inte drar åt det hållet varit för splittrade och för svaga för att göra något åt detta. Ett tydligt exempel är att man nu efter trixande tappat liberala personer ur riksstyrelsen och på vissa håll i kommunerna. Det tycks ha varit svårt att förena verklighetens folk och till exempel miljö/bistånd, vad hände egentligen med förvaltarskapstanken? Det är min klara uppfattning att eftersom kristdemokraterna uppfattades som ett omvårdande parti på de svagas sida låg till exempel miljöfrågorna mycket närmare och därigenom skulle de ge mer trovärdighet än ett abstrakt "verklighetens folk".

Just nu tycks partiet vara på väg mot ett litet parti som lever på stödröster för som jag visat förut är gruppen av religiösa/frireligiösa i Sverige alldeles för liten för att hålla Kristdemokraterna kvar i riksdagen. Nej, det var synd att den grenen inte bröt sig ur efter abort debatten... något som vissa då hotade med. Nu lever kristdemokraterna kvar med en stor splittring och jag tror inte partistyrelsen varken ser allvaret eller har kraften att åtgärda problemen som finns. Den som lever får se...

GP gör liknande annalys

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...