måndag, januari 31, 2011

Kristdemokraterna och HBTQ frågorna

Eftersom ett antal journalister hitta mig via bloggen och fråga lite om kristdemokraternas förnyelse har jag haft anledning att samla lite tankar. Vart händer inom kristdemokraterna, vart är kristdemokraterna på väg?

Personligen tycker jag det ser ut som att historien upprepar sig. Efter valet 2006 kom valanalysgruppen fram till nästan samma sak som man kommit fram till 2010. Många liberala väljare lämnade partiet. Det fans stora problem med hur partiet uppfattades i till exempel HBTQ frågor.

Efter valet 2006 såg den "högerkristna" gruppen till att de som dominerade den kristdemokratiska debatten de kommande två åren var abortfrågan och äktenskapsfrågan. Detta skedde på ett nästan kuppartat sätt. Gruppen förlorade de omröstningar som kom upp men kom ändå att skapa mediabilden av partiet. Allt detta gjorde också att Kristdemokraterna inte kunde fokusera på att forma nya frågor för partiet att driva.

Efter valet 2010 kommer utspel om Mats Odell som partiledare från den "högerkristna" gruppen när debatten istället borde handla om politisk förnyelse och att sätta ner foten i HBTQ frågorna.

Oavsett vilket håll Kristdemokraterna väljer att gå åt så är kristdemokraternas hållning i HBTQ frågorna ohållbara. Väljer man att fokusera på verklighetens folk och politikens gränser kommer man få frågan ifall inte homosexuella är verklighetens folk och varför personers sexuella läggning är intressant för politikens gränsvakter. Försöker man vara socialliberal behövs förmodligen ingen förklaring, att värna om den lilla människan... är inte Homosexuella (med fler) en utsatt grupp?

När jag tittar in i glaskulan kan jag dock inte se någon ljusning i frågan och jag tippar att kristdemokraterna är inne i en lång ökenvandring.

tisdag, januari 11, 2011

Bromsade finanskrisen koldioxidutsläppen?


Fick för mig att titta på vad som hänt med koldioxidhalten på jorden under och efter finanskrisen, inget djupare bara en grund titt och några tankar.

Finanskrisen startade någon gång 2008 i slutet av september och dök snabbt. Ändå ökade den globala brutonationalprodukten (BNP för världen) 2008 även om den inte ökade lika mycket som tidigare år. Först 2009 Hade världen negativ tillväxt för att sedan återhämta sig igen 2010 om än inte till samma nivåer som just innan krisen.

En titt på koldioxidhalten i atmosfären visar inte samma mönster och bara för att ekonomin inte växer slutar vi inte släppa ut koldioxid. Man kan nog se att ökningen slutet av 2008-2009 inte är lika snabb dock. Men vill man spekulera så ser det å andra sidan ut som att slutet av 2010 bjuder på en återhämtning. (Den svarta linjen är månadsdata där säsongsvariationer utjämnats, den röda linjen är månads medel utan utjämning.)
Förutom hur mycket fossilt bränsle vi bränner så spelar också hur vi använder marken (avskogning etc.) och hur mycket koldioxid naturen fångar upp in. Den intresserade kan titta på dessa data på global carbon projects hemsida.

Man kan fråga sig hur IPCC:s scenarier står sig efter en ekonomisk kris, har man där högre koldioxidhalter än vad vi ser i mätningarna? Tre av IPCC:s scenarier kan ses här och jämför man med tidigare källa som hade 2009 på 386.3 (ppm) CO2 så var ett av scenarierna knappt under ett knappt över och det scenario med högst utsläpp ligger på 388.7 (ppm). Inga gigantiska skillnader och man ska inte göra någon stor sak av enskilda år, vi kan i alla fall se att IPCC:s scenarier än så länge inte är ute och cyklar.

fredag, januari 07, 2011

(Fp+C+Kd)/Liberal=?

Stefan Thornberg (fd. riksdagen för C) bloggar om en möjlig sammanslagning av Centern och Folkpartiet, kittlande men knappast troligt och fel utgångspunkt. Efter förra valet kördes det spekulationer i pressen om en sammanslagning mellan KD och Fp, för vissa också kittlande men knappast troligt.

Det något frustrerande med de borgerliga partierna är att alla rymmer både liberala och konservativa röster. Ok Fp kanske har mindre konservativa röster men hårdare regler i skolan, hårdare straff mot brottslingar, mer militärer... lägg in strikt syn på droger och prostitution och du har i alla fall många liberaler som skakar på huvudet.

Min syn kring politiska ideologier är att det är meningslöst att konsultera någon gammal bok om vad som är rätt och fel. Åt vilket håll politiska partier ska gå får göras i någon kombination av grundideologi och nya uttolkningar som passar samtiden.

Det är också som jag ser det vad de politiska partierna tenderar att göra. Och när det finns både konservativa och liberala (med olika inriktning) röster i partierna tycks det mig som att alla går en typ av balansgång. Ofta har partiernas uttolkning av olika frågor varit lika, vilket gör att det är svårt för en icke insatt att se skillnaderna mellan partierna. Moderaterna har dock lyckats tveklöst bäst med att skapa förtroende för sitt parti men också med att föra ut sin nya politik.

I denna röra är det givetvis extra lockande att leka med nya partibildningar. Vad skulle det till exempel bli om man slog ihop de liberala rösterna från C, KD och Fp? Socialliberalt eller mer marknadsinriktat? Svårt att säga och när jag följt liberala diskussioner på nätet tycks detta vara ett av de största problemen, vilken typ av liberal ska man vara? Moderaterna är trots allt inte helt oliberala och täcker in mittenfälltet ganska bra. KD-liberalerna (till KD konservativas stora förtret) är socialliberala till största delen. Fp rymmer både socialliberala och mer strikt marknadsliberala röster. C tycks också rymma båda sidor kanske med övervikt för marknadsinriktning.

Behövs det i så fall två nya liberala partier? Ett till "vänster" och ett till "höger" om moderaterna? Då får man nog först försöka reda ut var miljöpartiet står, vilket inte är helt enkelt. Har Mp helt släppt sin tillväxtkritik och blivit småborgerligt? Jag är inte helt övertygad RUT debatten, EU-frågor och "vänsterkartellen" lämnar många frågor och jag tror inte Mp själva vet riktigt tydligt var de vill. Så svaret på frågan kanske är, kanske.

En möjlig lösning är så klart att bilda ett nytt parti från grunden. Inte helt oväntat så pågår det redan två nya partibildningar, Liberaldemokraterna. Ja signifikativt för nätliberaler och hårda ideologer så håller det på att bildas två partier som tänkt försöka kalla sig Liberaldemokraterna. Bakom det ena ligger bland andra Alexander Bard (och en utbrytargrupp från Fp), det andra verkar skapat av en grupp mer fristående personer med liknande åsikter.
Båda tycks dock diskutera ganska liknande saker. Sex, Droger, Frihet, Övervakning, Invandring osv... Ofta insnöat på ämnen och detaljer som inte lockar de stora flertalet och därför tror jag ingen av grupperna har någon större potential att lyckas. Tyvärr kanske och Stefan Thornberg är inne på samma spår, förmodligen måste det ske något typ av initiativ från de etablerade partierna för att detta ska lyckas. Avhopp från borgerliga partier som tillsammans bildar ett nytt liberalt parti medan de som stannar glider i den andra liberala riktningen kanske kan funka?

Men när man då tagit liberalen ur C och Kd (Fp glider iväg i någon av de liberala riktningarna) vad blir då kvar? Kanske går det att forma någon typ av landsbyggdskonservatism som även går lite hem i storstaden (även om det är tveksamt). En fördel med att blanda upp de konservativa rösterna skulle vara att det går att sätta press på de tokigaste delarna av Kristdemokraterna. HBT frågorna skulle gå att göra om och göra rätt och man skulle kunna distansera de religiösaste inslagen hos kristdemokraterna. Men även här täcker Moderaterna in en stor del av politiken, men vist finns det tydliga luckor.

Men inte ens så enkelt är det, det finns socialkonservativa och mer marknadsinriktade värdekonservativa drag i partierna och de marknadsinriktade konservativa skulle få slåss med liberaler som går i den riktningen i många frågor och till sist får man ställa sig frågan, hur många partier ryms i riksdagen?

Så vad göra när partierna som försöker nybilda sig ligger så nära varandra i många frågor? Vad göra när även de små partierna har bred ideologisk grund och gör liknande ut-tolkningar av framtiden? Jag vet inte men något borde göras åt röran... kanske händer inget förens något eller några av partierna åkt ur riksdagen.

Jag har själv inte gjort någon hemlighet av att jag gärna skulle se ett parti konkurrera med miljöpartiet om den socialliberala mittenfåran.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...