måndag, oktober 14, 2013

DN förvirrar om IPCC och extremväder

I ett blogginlägg på DN (av Anders Bolling) görs några anmärkningsvärda uttalanden om IPCC och extremväder. IPCC skulle ha gjort ett "lappkast" i frågan. Det hävdas att IPCC i tidigare sammanställningar med mer eller mindre emfas hävdat att extremväder redan blivit vanligare men att panelen nu tagit till sig fakta och backat.

För det första så gör IPCC sammanställningar av publicerade vetenskapliga artiklar att hävda att man nu (alltså inte tidigare) tagit till sig fakta får ses som direkt okunnigt alternativt ett ohederligt sätt att skriva.

Skriver då bloggaren någonting om vad detta "lappkast" skulle bestå i? Nej egentligen inte, ingen direkt jämförelse mellan olika rapporter görs och därmed inte heller några försök att reda ut skillnaden mellan uttalandena i de olika rapporterna.

Vad står då i rapporterna? Vi kan börja med att konstatera att IPCC fortfarande hävdar (med emfas? 90 - 100 %) att varma dagar blivit fler och kalla färre. Detta skulle enligt bloggaren i DN vara det enda som går att slå fast. Men om man bara läser lite i inledningen av rapporten kan man också läsa att IPCC "bara" anger "medium confidence" för att längden och frekvensen av varma perioder, inkluderat värmeböljor, har ökat sedan mitten av 1900-talet. (Mest beroende på brist på data eller studier i Afrika och Sydamerika.) Men att det är "likely" (66-100%) att frekvensen av värmeböljar har ökat under denna period i stora delar av Europa, Asien och Australien. Man kan också läsa att det är "likely" (66 - 100 %) att antalet kraftiga nederbördstillfällen över land har ökat i fler regioner än det har minskat i. Vidare står det att det är "virtually certain" (99-100 %) att frekvensen och intensiteten av de starkaste tropiska cyklonerna i Nordatlanten har ökat sedan 1970-talet. Det finns också andra saker som diskuteras men det är tydligt att eftersom vi inte har pålitliga data för denna typ av väder långt tillbaka i tiden är det mycket svårt att dra speciellt säkra slutsatser.

Eftersom bloggaren i DN inte själv gjort någon jämförelse mellan IPCC:s olika rapporter och vad i "lappkastet" skulle bestå har jag själv försökt göra en snabb jämförelse.

Den enda tydliga förändringen jag kan se är att IPCC-sammanställningen (2007) enligt den nya rapporten "troligen" överdrev säkerheten kring en stigande trend i torka sedan 1970-talet. Det är dock så att IPCC 2012 gjorde en sammanställning över bland annat extremväder där man redan diskuterat nya analyser och påpekat detta problem. I den nya rapporten skriver man att man endast har low confidence kring en globalt observerad trend i torka eller saknad av regn sedan mitten av 1900-talet. Det finns också en rad diskussioner om annat men i korthet kan jag inte se några stora förändringar sedan IPCC:s senaste rapport på området (2012). Om någon kan göra det så får ni gärna peka ut var (eftersom bloggaren på DN inte gjort detta).

I bloggen på DN nämns också att vi inte vet hur en fortsatt uppvärmning i framtiden kan komma att påverka förekomsten av extrema väderhändelser. Vilket kanske är sant, men fråga en filosof om vad vi verkligen kan veta och ingenting blir kvar. Så det är inte ett helt relevant påpekande. Samma påpekande kan göras om våra historiska data som i många fall är otillräckliga för att göra en bra analys. Att inte kunna visa att till exempel värmeböljor ökar globalt är inte samma sak som att de inte gjort detta. Det skrivs också på bloggen i DN att "just tropiska stormar verkar vara synnerligen svårpåverkade av uppvärmningen". Vad säger då IPCC om vad som kan ske i framtiden? Allt för mycket för att göra en kort sammanfattning men ett exempel är det man skriver om tropiska cykloner.

"projections under 21st century greenhouse warming indicate that it is likely that the global frequency of tropical cyclones will either decrease or remain essentially unchanged, concurrent with a likely increase in both global mean tropical cyclone maximum wind speed and rainfall rates"

Den som är intresserad av ämnet har säkert också sett att det redan publicerats material på området som inte är med i rapporten (vilket visar att det är dags att förändra hur IPCC arbetar). Som pekar på att det är möjligt att det också kan komma att bli fler tropiska cykloner i framtiden.

Varför det blivit sådan slagsida på denna blogpost är svårt att sia om men kanske skulle man ta in fler experter från området och inte bara personer med bakgrund inom statsvetenskap och elektroteknik.2 kommentarer:

Anders Bolling sa...

Jag jämför med AR4, inte med senare delarbeten. Se exempelvis detta sammanfattande svar på frågan om extremväder från AR4: http://bit.ly/1fwp37a
/Anders Bolling

Magnus Westerstrand sa...

Hej Anders,

Ok, då kanske du förstår varför det inte är någon nyhet då IPCC redan gått igenom området.

I den nya rapporten går man igenom skillnader mot de gamla rapporterna och där kan man inte hitta några kioskvältare. Ge gärna konkret exemple om du hittat något jag inte nämnt.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...