söndag, juni 02, 2013

Väljaridentitet - told you so

En ny opinionsundersökning av Demoskop har gjorts. Man tittar bland annat på hur långt till höger och vänster man står beroende på vilket parti man röstar på. Det visar sig som SvD:s PJ är inne på, att det finns ganska tydliga block. Det vill säga är man uppfattar sig ganska tydligt som vänster om man är miljöpartist (i snitt, tyvärr kan man inte se spridningen) och höger om man är Kristdemokrat (borgerliga partiet längst till vänster i undersökningen). PJ är inne på att detta betyder att det kan kosta dyrt för det parti som byter block. Och så har det väl alltid varit, C rasade friskt när man stöttade S osv.Men samtidigt är väljarna rörligare idag än någonsin och jag håller det inte för otroligt att det parti som verkligen lyckas positionera sig som mitten (Mp ligger närmast av blockpartierna idag enligt undersökningen) har en hel del röster att hämta. Frågan om Mp skulle kunna byta block utan att straffas är svår att besvara, det beror så klart på vilken politik som kommer att föras. Man får trots allt komma ihåg att det hos Mp finns betydligt fler som sympatiserar med socialliberalism och liberalism än med socialdemokrati.

Detsamma gäller förmodligen de borgerliga partierna men jag tror dom har svårare att komma undan genom att de ofta ligger så långt ifrån S och V i en del sakfrågor. Man ska dock inte överskatta betydelsen av sakfrågor för gemene man och skulle man få det att se ut som en mittenregering i stället för höger eller vänster så flyter skalan trotts allt ihop. I slutänden är det svårt att förutsäga så klart, jag tror dock inte man ska överdriva med tanke på hur illa nuvarande situation för C, Fp och Kd varit så är det inte säkert det blir värre... kanske blir det bättre om dom byter lite, då får de trotts allt synas.Men kanske är det viktigaste av allt att inte ta opinionsmätningar på allt för mycket allvar. När jag skrev om en av Demoskops tidigare versioner av denna undersökning så skrev SvD och andra tidningar bland annat följande.

"ungefär var tionde väljare fastnar för ”konservativ”, och bland moderater och kristdemokrater är andelarna 22 respektive 44 procent."

SvD I ett försök att få KD att bli mer konservativa (och gå höger ut). Andra (länkade av SvD) fortsatte sedan:

"Däremot slås vi av det ännu mycket tydliga inslaget av konservatism i kristdemokraterna; partiet samlar fler konservativa än liberaler"

Vad säger då den nya undersökningen? KD-sympatisörer är nästan till 50 % socialliberala eller Liberala, bara 31 % konservativa. Då ska man också påminna sig att man i en tidigare undersökning visat att de som lämnat Kristdemokraterna i huvudsak var liberala. KD är också det borgerliga partiet längst till vänster i undersökningen. (Jag ska inte upprepa mig om ni vill läsa mer om Kristdemokraternas misslyckande och strid klicka på länkarna)

Det bör också påpekas att i det förra material var underlaget mycket skralt och jag har inte orkat sätta mig in i hur skralt det är denna gång men det bör påpekas att man inte ska lita på ledarsidor med en agenda när man försöker sätta sig in i partipolitiken, att göra en egen analys är så klart bättre (vilket detta är ett tydligt tecken på).

I övrigt kan jag bara tycka att det är tråkigt hur politiken har utvecklat sig efter att Alliansen kom till makten, en borgerlig röra utan tydliga partier där miljöfrågor och mitten tyvärr lämnas i allt för hög grad åt M att sköta. Jag utvecklar en alternativ väg här.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...